Cancun Governors

עורך דין תאונת עבודה - בחירת עו"ד מומחה בצפון לתביעת רשלנות בנגד המעסיקצרכנות נבונה מהי? חלק א'

תנועות הצרכנים הראשונות התפתחו בארצות
הברית של תחילת המאה הקודמת.

הציבור הרחב החל לחוש במירמור בשל עוולות
שנגרמו לו מצד בעלי ההון וקברניטי העסקים הגדולים.

הציבור הרחב ראה עצמו קורבנן של גופי
ענק ובהם חברות ביטוח, בנקים, מפעלים תעשייתיים ורשתות קמונעיות שונות שניצלו את
העובדה שציבור הצרכנים לא היה מאוגד בשום דרך על מנת לפגוע בזכויותיו.

כיום פועלות העמותות הצרכניות במספר
מישורים.

פעילות לוביסטית

עמותות הצרכנות מפעילות
"לוביסטים" או בעברית "שתדלנים" בבתי המחוקקים ובפרלמנטים של
המדינות בהן הן פועלות.

עבודתם של אותם לוביסטים אינה מורכבת
במיוחד אך יחד עם זאת היא חשובה מאין כמוהה.

הלוביסטים מתחברים עם הצירים בבתי
המחוקקים, חברי כנסת, עוזרים פרלמנטרים וחברי ועדות ומשמיעים בועדות השונות את
קולם של הצרכנים, מבלי שהצרכנים עצמם יזדקקו לשכירת שירותי עורך דין חוזים או במקרים אחרים, העובדים של הרשתות- עורך דין תאונת עבודה בצפון, בדרום או במרכז.

לדוגמא, בכל דיון הקשור לפעילותן של
החברות הסללולריות, הבנקים וחברות הביטוח תמיד יופיעו לוביסטים מטעם אותן החברות
שינסו לשכנע את הרגולטור שלא להטיל מגבלות על פעילותן העסקית של החברות.

מנגד, יופיעו גם לוביסטים מטעם עמותות
הצרכנים ויציגו בפני חברה הועדה את הבעיות שבהן נתקל הציבור הרחב בחיי היום יום
מול אותן החברות.

מטרתם של הלוביסטים הינה להביא לידיעת
המחוקקים את העוולות שנגרמו לציבור ולהציע דרכים לתיקון המצב הקיים.

דוגמא מצויינת מהשנים האחרונות היא
המלחמה על העמלות שגובים הבנקים – הלוביסטים הציגו בפני חברי הועדה עוולה חברתית
ממדרגה ראשונה – כל אחד מהבנקים קורא לעמלותיו בשם אחר וגובה מחיר אחר לגמרי בעבור
שירותים שונים.

המצב יוצר העדר אפשרות ממשית לביצוע השוואת
מחירים בקרב הצרכנים ומונע, הלכה למעשה, כל אפשרות לקיומה של תחרות בשוק משוכלל.

הצרכן הממוצע לא יכול להחליט מה טוב
בשבילו ולכן הוא בוחר שלא לבחור – ולא לעבור בנק (וממש לא משנה כמה ידרכו עליו)

מובן שמצב זה אינו תקין ולכן החליטה
הועדה על חוק "חבילות העמלות" בהן כל בנק נדרש להציג מחיר אחיד לביצוע
פעילויות בנקאיות שונות.

דוגמא נוספת לפעילותן המוצלחת של
הלוביסטים הוא החוק למניעת החיוב בטלפון הנייד על פי פעימות מונה של דקה.

עד לפני לא הרבה זמן, אם דיברתם דקה
שלמה או רק שתים עשרה וחצי שניות חויבתם באותו הסכום, ומובן שחוסר הצדק במקרה זה
זועק לשמים.

בעקבות פעילות של עמותות צרכנות שונות
שונה החוק וכיום החיוב הוא לפי שניה.

רוצים לדעת עוד על פעילותן של עמותות
הצרכנות – עברו לחלק ב' של הכתבה...

לחצו לכניסה לאתר vaiman-law.co.il לפרטים